Op hang- en sluitwerk voor ramen wordt 10 jaar garantie verleend, waarvan 2 jaar volledige garantie waarna afgebouwd wordt met 10% per jaar. Garantie geldt niet bij slijtage en na-stelwerkzaamheden.

Let op: Garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik en/of reparatie door onbevoegden. Uitsluitend CREMERS ramen en deuren BV is bevoegd tot reparaties of door CREMERS ramen en deuren BV aangewezen derden.

Vond je dit hulpzaam?
0
0