Verwijder het beschermende folie van de nieuwe raamelementen na uiterlijk 3 maanden: zo voorkomt u van begin af aan dat de oppervlaktekwaliteit achteruitgaat. Bovendien moeten de elementen binnen 4 weken na montage voor de eerste keer worden gereinigd.

Daarna dient u de ramen steeds te reinigen, wanneer vuil op het profiel zichtbaar is. Doet u dit niet, dan kan vuil in combinatie met regenwater tot afzettingen leiden. Schade door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen wordt meestal pas na langere tijd zichtbaar. Een snelle test van een reinigingsmiddel op een onopvallende plaats geeft dan ook geen uitsluitsel.

Vond je dit hulpzaam?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0